bể bơi 4 mùa times city

Khám phá bể bơi bốn mùa Times City

Với diện tích hơn 4000m2, cụm bể bơi bốn mùa Times City được coi là bể bơi trong nhà lớn nhất Việt Nam. Cụm bể bơi có vị trí dưới tầng hầm tòa T18 và được chia làm ba loại: người lớn, thiếu niên và t...